MOD 0,7 herringbone

Pinion for herringbone gear 18 teeth, M0,7

Pinion for herringbone gear 19 teeth, M0,7

Pinion for herringbone gear 12teeth, M0,7

Motor pinion 12T E700 (6mm shaft)

Pinion for herringbone gear 18 teeth dia 6mm , M0,7

Pinion for herringbone gear 16 teeth, M0,7

Pinion for herringbone gear 15 teeth, M0,7

Pinion for herringbone gear 13 teeth, M0,7

Pinion for herringbone gear 17 teeth, M0,7

Pinion for herringbone gear 14 teeth, M0,7