Castle - CC Pinion 18T-Mod 1.5 Hardened Steel

Heavy Duty Pinion Gear 17T (8mm bore, Mod 1,5)

Heavy Duty Pinion Gear 15T (8mm bore, Mod 1,5)

Heavy Duty Pinion Gear 14T (8mm bore, Mod 1,5)