CAM FOLDING PROP 16x10(42mm spinner)

CAM FOLDING PROP 16x13 (42mm spinner)

CAM FOLDING PROP 9x6 (42mm spinner)

CAM FOLDING PROP blades 12x6cm (4,7x2,3)

CAM FOLDING PROP blades 15x8 cm (6x3)

CAM FOLDING PROP blades 19x10 cm (7,5x4)

CAM FOLDING PROP blades 20x11 cm (8x4,5)

CAM FOLDING PROP blades 20x15cm (8x6)

CAM FOLDING PROP blades 23x12cm (9x5)

CAM FOLDING PROP blades 23x15 cm (9x6)

CAM FOLDING PROP blades 25x12 cm (10x5)

CAM FOLDING PROP blades 25x15 cm (10x6)

CAM FOLDING PROP blades 26x16 cm (10x6,3)

CAM FOLDING PROP blades 30x15 cm (12x6)

CAM FOLDING PROP blades 34x20 cm (13x8)

CAM FOLDING PROP blades 36x20 cm (14x8)

CAM FOLDING PROP blades 36x24 cm (14x10)

CAM FOLDING PROP blades 40x25 cm (16x10)

CAM FOLDING PROP blades 40x33 cm (16x13)

CAM FOLDING PROP blades 45x25 cm (18x10)

Camfolding pushprop 5,1x3,1/ 2mm shaft