Beech dowels 20mm

Vuren Latje 2x5x1000mm

Sapelly lijst 2x5x1000mm

Hardhout rond 20mm

Hardhout rond 6mm

Sapelly lijst 2x7x1000mm

Vuren Latje 5x5x1000mm

Hardhout rond 2mm

Vuren Latje 3x4x1000mm

Vuren Latje 1x2x1000mm

Vuren Latje 4x10x1000mm

Vuren Latje 3x3x1000mm

Vuren Latje 2x2x1000mm

Vuren Latje 3x8x1000mm

Vuren Latje 3x10x1000mm

Berken triplex 1,0x250x500mm

Hardhout rond 3mm

Berken triplex 0,6x250x500mm

Hardhout rond 5mm

Berken triplex 0,8x250x500mm

Berken triplex 1.5x250x500mm

Vuren Latje 4x4x1000mm

Vuren Latje 5x10x1000mm

Berken triplex 1,0x500x1000mm