36" Antenna Housing

Antenna Cowling Hook & Keeper

Stelringen 3.1x8.0mm (5st)

Stelringen 4.1x8.0mm (5st)

Stelringen 5.1x10.0mm (5st)

Stelringen 6.1x10.0mm (5st)

Stelringen 8.1x10.0mm (5st)

Landingsgestel wielassen 6mm (2st)

Plastiek kwiklink voor 1.5mm carbon staven (5st)

Opsleephaak, 2.15x20mm, Gegalvaniseerd staal (2st)

Opsleephaak, 2.40x25mm, Gegalvaniseerd staal (2st)

PRECISION Z-BEND PLIERS

Wing fixing hardware

Wing fixing set M4

Threaded bush M3

Clevis, metal M3

Quick connector (nylon) for 1.5 mm diam. (10pc)

Clevis, metal M2,5

Threaded bush M2,5

Clevis, metal

Ball link socket ( 4.8 mm) (10pcs)

Safety cap for wires of 0.8 to 1.5 mm

Servo cover (aileron linkage cover)

Wing retainer set