MiniSolius

Kit SOLIUS

RR SOLIUS

RR+SOLIUS

Merlin Tuning set (promotion)

RR FunRacer Orange Edition

Kit TwinStar BL

Kit Heron

Kit Parkmaster PRO

Kit Extra 330 SC orange

Kit EasyStar II

Kit FunJet ULTRA

Kit FunCub

Kit Xeno Uni

RTF EasyGlider 4 (Mode 2+4)

RTF EasyGlider 4 (Mode 1+3)

RTF FUNMAN(Mode 2+4)

RTF FUNMAN(Mode 1+3)

RTF EasyStar II (Mode 2+4)

RTF EasyStar II (Mode 1+3)

RR+ EasyStar II

RR EasyStar II avec motorisation BL

Kit plus FunJet ULTRA

RR Funcub avec Himax C 3516-0840