Xnova Lightning 4020-1000KV 2Y shaft C

Xnova Lightning 4020-1000KV 2Y shaft B

Xnova Lightning 4020-1000KV 2Y shaft A

Xnova Lightning 4025-1120KV 1.5Y shaft A

Xnova Lightning 4025-670KV 2.5Y shaft B

Xnova Lightning 4025-670KV 2.5Y shaft C

Xnova Lightning 4025-830KV 2Y shaft A

Xnova Lightning 4025-830KV 2Y shaft B

Xnova Lightning 4025-830KV 2Y shaft C

Xnova Lightning XTS 4525-530kv YY ( thick Wire) shaft A

Xnova Lightning XTS 4525-530kv YY ( thick Wire) shaft C

Xnova Lightning XTS 4525-530kv YY ( thick Wire) shaft F

Xnova Lightning XTS 4525-560kv YY ( thick Wire) shaft A

Xnova Lightning XTS 4525-560kv YY ( thick Wire) shaft C

Xnova Lightning XTS 4525-560kv YY ( thick Wire) shaft F

Xnova Lightning XTS 4525-600kv YY ( thick Wire) shaft A

Xnova Lightning XTS 4525-600kv YY ( thick Wire) shaft C

Xnova Lightning XTS 4525-600kv YY ( thick Wire) shaft F

Xnova Lightning XTS 4530-480kv 5+5YY (1.4mm thick wire) shaft A

Xnova Lightning XTS 4530-480kv 5+5YY (1.4mm thick wire) shaft B

Xnova Lightning XTS 4530-480kv 5+5YY (1.4mm thick wire) shaft C

Xnova Lightning XTS 4530-480kv 5+5YY (1.4mm thick wire) shaft D

Xnova Lightning XTS 4530-480kv 5+5YY (1.4mm thick wire) shaft E

Xnova Lightning XTS 4530-525kv 4+5YY (1,5mm thick wire) shaft A