Brushless Vortex MI 4200 KV

Orion
ORI28180
Bestel