MOD 0,5 herringbone

Pinion for herringbone gear 18 teeth, M0,5

Mikado
M04118
Bestel

Pinion for herringbone gear 19 teeth, M0,5

Mikado
M04119
Bestel

Pinion for herringbone gear 20 teeth, M0,5

Mikado
M04120
Bestel

Pinion for herringbone gear 21 teeth, M0,5

Mikado
M04121
Bestel

Pinion for herringbone gear 23 teeth, M0,5

Mikado
M04123
Bestel

Pinion for herringbone gear 17 teeth, M0,5

Mikado
M04117
Bestel