Algemene verkoopsvoorwaarden Ep-Fun.

 

1) Bestellingen:

Voorschotten:

  • Bij bestellingen onder de 100 euro : 25% voorschot
  • Bij bestellingen boven de 100 euro: 50% voorschot

- Bestelde onderdelen worden maximum 4 weken bijgehouden, hierna vervalt het voorschot en worden de bestelde onderdelen doorverkocht.

- In geval van annulering van een bestelling blijft het voorschot eigendom van de winkel. Foutief bestelde goederen welke geweigerd worden bij afhaling/levering zonder voorafgaande overeenkomst gelden eveneens als annulering.

Uitzonderingen hierop kunnen worden gemaakt mits onderlinge overeenkomst.

- Zolang de bestelde goederen niet volledig werden betaald blijven zij eigendom van de verkoper.

- Bestellingen die niet kunnen geleverd worden door redenen van overmacht , worden niet uitgevoerd en geven de klant niet het recht enige schadevergoeding te eisen.

 

2) Betalingsvoorwaarden:

Wij aanvaarden volgende types van betalingen:

A: Betaling bij afhaling:

  • Cash betaling
  • Betaling met Bancontact of Visa/Mastercard

B: Betaling via overschrijving:

Het te betalen bedrag dient overgeschreven te worden op 1 van onderstaande rekeningnummers.

KBC
IBAN: BE31 7350 4484 9855
BIC:   KREDBEBB

Belfius:
IBAN: BE79 0688 9651 3433
BICGKCCBEBB

U ontvangt na uw bestelling een bevestigings mail van uw bestelling met het totale bedrag.

Zodra de betaling wordt ontvangen, zal de bestelling worden verzonden.

Deze maatregel moet wanbetaling voorkomen.

Al onze prijzen zijn inclusief BTW.

C. Betaling via paypal:

Voor betaling met paypal rekent Ep-Fun 3,5% extra kosten aan. (Deze kosten worden ons aangerekend door Paypal)

Zodra de betaling wordt ontvangen, zal de bestelling worden verzonden.

Deze maatregel moet wanbetaling voorkomen.

Al onze prijzen zijn inclusief BTW.

 

3) Verkoop op afstand (wettelijke bepalingen):


Eenmaal de aankoop bevestigd werd door de verkoper, verbindt deze er zich toe te handelen volgens de geldende artikels van het Belgische wetboek economisch recht betreffende de marktpraktijken-verkoop op afstand.
Volgens deze wet heeft de consument het recht om de verkoper binnen de 14 werkdagen na de aankoop of de levering van de goederen, te melden dat hij van de bestelling afziet, uitgezonderd als het om bederfbare goederen gaat.

De goederen dienen in originele en ongeopende verpakking worden terug bezorgd.

De verkoper moet de consument in dat geval binnen de 30 dagen de reeds betaalde som terugbetalen.

De verzendingskosten blijven voor rekening van de consument.
In geval van betwisting is enkel de rechtbank bevoegd.

 

4) Leveringsvoorwaarden:

De bestelde goederen worden pas verzonden na betaling hiervan. (zie art. 2)

De kosten hiervan zijn afhankelijk van de bestelling en de verzendwijze (wacht hiervoor altijd op uw bevestigingsmail !).

Er dient rekening gehouden te worden met een minimum leveringstermijn van 4 werkdagen.

Ep-Fun is slechts aansprakelijk voor beschadiging en/of verlies van de goederen tot het tijdstip van de verzending naar de consument.

Zendingen via de normale post zijn niet te traceren. 

Bij zendingen via GLS word het tracking nummer doorgegeven naar de klant.

 

5) Omruilen van aangekochte goederen:

- Om in aanmerking te komen voor een omruiling dienen de producten, samen met het originele kasticket, in hun originele/ongeopende verpakking aangeboden te worden binnen de 7 werkdagen na aankoop en na onderlinge overeenkomst.

- Specifiek bestelde onderdelen worden nooit teruggenomen !

- Bij omruiling / terugbrengen van onderdelen worden geen geldteruggaves gedaan, dit gebeurt enkel onder de vorm van tegoedbons.

- Indien de goederen teruggezonden dienen te worden naar Ep-Fun, zijn de kosten ten laste van de consument.

U dient hierbij volgende zaken in acht te nemen: de producten mogen geen sporen tonen van slijtage/gebreken.

Ze moeten in hun oorspronkelijke verpakking worden teruggezonden, samen met de oorspronkelijke leveringsbon.

Geopende verzegelde verpakkingen worden niet teruggenomen!

 

6) Herstellingen en garantie:

- Uurloon:  45,00 / uur Incl. BTW

- Herstellingen onder waarborg gebeuren volgens de wettelijke garantie reglementering.

- Bij het binnenbrengen van een te herstellen toestel dienen volgende zaken meegebracht te worden:

Toestel met de daarbij horende zender en ontvanger, nitro/benzine (indien nodig).

Batterijen voor zowel het toestel als de zender.

- Na herstelling word de eigenaar hiervan verwittigd, na datum van bevestiging van afhaling heeft de klant 6 maanden de tijd zijn toestel terug op te halen.

Indien het toestel hierna niet is opgehaald word het eigendom van de winkel

(tenzij anders overeengekomen door geval van overmacht).

- Bij herstellingen die vallen onder garantie, word het toestel of onderdeel eventueel opgestuurd naar de leverancier/fabrikant  voor verdere controle door de leverancier/fabrikant.

- Goederen aangekocht bij Ep-Fun hebben uiteraard voorrang op goederen van derden.

- Al onze producten worden geleverd volgens de geldende wettelijke garantie reglementering.

 

7). Afstellen van toestellen:

- Om lange wachttijden te voorkomen vragen wij om voor het afstellen van toestellen op voorhand een afspraak te maken.

Uurloon:  35,00 / uur Incl. BTW

- De eerste afstelling na aankoop is gratis (enkel indien u uw toestel bij ons heeft aangekocht)

- Uiteraard mogen de toestellen voor afstelling ook gewoon worden binnengebracht en na afspraak terug worden afgehaald.

- Herstelling dienen ten laatste na 6 maanden na verwittiging  te worden afgehaald, zo niet worden deze eigendom van de winkel.

- Bij het binnenbrengen van een af te stellen toestel dienen volgende zaken meegebracht te worden:

Toestel met de daarbij horende zender en ontvanger, nitro/benzine.

Batterijen voor zowel het toestel als de zender. 

- Goederen aangekocht bij Ep-Fun hebben uiteraard voorrang op goederen van derden.

 

8). Klachten/dienst na verkoop:

De producten voorgesteld op onze website worden zo werkelijkheidsgetrouw mogelijk beschreven en afgebeeld.

Ep-Fun kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten die op de site voorkomen.

Prijzen kunnen zonder voorafgaande verwittiging gewijzigd worden.

Indien het product niet aan de verwachtingen van de consument voldoet, dient deze het ongebruikt en in de orignele verpakking terug te zenden.

Bij klachten/problemen/vragen, wordt de consument verzocht contact op te nemen met info@ep-fun.be .

De klacht dient schriftelijk gericht te worden aan Ep-Fun en dient vergezeld te worden van een kopie van het kasticket.

Ep-Fun is in geen geval aansprakelijk voor de foutieve opvolging van een online bestelling.

In geval van betwisting is enkel de rechtbank uit de vestigingsplaats van de maatschappelijke bevoegd.

 

 http://ec.europa.eu/odr


 

9).Herroepingsrecht.

 

Indien de klant wil retourneren dient hij dat binnen 14 dagen na ontvangst te doen, mits ongebruikt en in originele en onbeschadigde verpakking.

De kosten van het terugzenden van het artikel zijn geheel voor rekening van de klant. A

ls de klant zich aan de voorgaande voorwaarden heeft gehouden, wordt de creditering door Ep-Fun uitgevoerd.

Ep-Fun behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product is geopend, gebruikt of door de klant zijn schuld is beschadigd.

Indien de klant een of enige van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt is de klant van rechtswege in verzuim.

Als dan heeft Ep-Fun het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de klant, zonder dat Ep-Fun tot enige schadevergoeding gehouden is.

<!-- -->